Tag Arkiv: offentlig upphandling

Kommunens köp av personalbostäder olagligt

Dals Eds kommun har köpt modulbostäder för 5 miljoner kronor åt ett privat företag för att tillgodose behovet av personalbostäder. Konkurrenskommissionen, en oberoende expertgrupp vid Den Nya Välfärden riktar nu …

Kommunens stöd till privat företag olagligt

Dals Eds kommun har köpt ett antal modulbostäder till ett värde av 5 miljoner kronor i syfte att stödja ett företags behov av personalbostäder. Kommunen har tidigare kritiserats av Konkurrenskommissionen, …

Storumans miljonavtal för flygtrafik olagligt

Storumans flygplats AB har köpt reguljär flygtrafik mellan Storuman och Stockolm utan att följa bestämmelserna i lagen om offentlig upphandling, LOU. Avtalet har felaktigt betecknats som en tjänstekoncession, trots att …

Kommunens miljonavtal med Vuxenskolan olagligt

Haninge kommun har tecknat avtal med Studieförbundet Vuxenskolan för drygt 2 miljoner kronor utan att ta in konkurrerande anbud. Konkurrenskommissionen, en oberoende expertgrupp vid Den Nya Välfärden, kritiserar kommunen eftersom …

Landstinget diskriminerar företag i miljonupphandling

Landstinget i Kalmar län har i en upphandling av datorprodukter uppställt villkor om att leverantörerna enbart får lämna anbud på vissa specifika originalprodukter. Konkurrenskommissionen, en oberoende expertgrupp vid Den Nya …

Landstinget diskriminerade leverantörer i olagligt avtal

Landstinget i Kalmar har vid upphandling av datatillbehör krävt produkter från originaltillverkaren vilket uteslutit likvärdiga leverantörer på marknaden. Konkurrenskommissionen, en oberoende expertgrupp vid Den Nya Välfärden, kritiserar landstinget för att …

Jönköpings kommuns avtal för 300 miljoner olagligt

Jönköpings kommun har i ett avtal med det helägda bolaget Jönköping Energi AB beslutat att företaget skall ta emot kommunens sopor under 15 år. Avtalet är värt drygt 300 miljoner …

Kommunens olagliga sopavtal värt 50 miljoner

Härryda kommun har under flera år köpt renhållningstjänster av det delägda bolaget Renova AB utan att ha upphandlat avtalet i konkurrens. Värdet på tjänsterna uppgår till ca 50 miljoner kronor. …

Upphandling av taxi-transporter bryter mot lagen

Konkurrenskommissionen, en oberoende expertgrupp vid Den Nya Välfärden, kritiserar Länstrafiken i Norrbotten AB för att ha brutit mot lagen om offentlig upphandling när bolaget upphandlade persontransporter. – Genom att införa …

Badhusavtalet för 100 miljoner olagligt

Kristinehamns kommun har ingått en överenskommelse med det privata företaget Kunskapsporten i Kristinehamn AB om att hyra ett badhus. Avtalet som är värt mer än 100 miljoner kronor kritiseras nu …