Jämtkraft kritiseras för vilseledande upphandling

Det kommunala bolaget Jämtkraft AB kritiseras av Konkurrens­kommissionen, en oberoende expertgrupp vid Den Nya Välfärden, för att ha brutit mot lagen om offentlig upphandling. Konkurrenskommissionen konstaterar i en utredning att bolaget har utformat en upphandling av ventilationsarbeten på ett i fler avseende felaktigt sätt. Bland annat har upphandlingen annonserats vilseledande.

– En grundläggande princip för all upphandling är att tänkbara leverantörer skall ges korrekt information om vad som upphandlas samt att det klart framgår vad som avses med de olika krav och kriterier som ställs upp för tilldelning. De som vill lämna anbud ska inte behöva gissa sig till vad som krävs eller hur värderingen av anbuden går till, hävdar expertgruppen.

– Jämtkraft AB har brustit på flera punkter mot gällande bestämmelser om offentlig upphandling. Agerandet har snedvridit konkurrensen på marknaden för ventilationsarbeten, konstaterar Lennart Palm, ledamot av Konkurrenskommissionen.

 

Läs utredningen här: PM 2 KKO 08-014 Jämtkraft