Sveaskogs lagbrott kan fälla Sverige i EG-domstolen

Det helstatliga bolaget Sveaskog Förvaltnings AB anser att det inte är skyldigt att följa lagen om offentlig upphandling, LOU. Konkurrenskommissionen, en oberoende expertgrupp vid Den Nya Välfärden, visar i en utredning att Sveaskogs uppfattning är felaktig och kan leda till att Sverige riskerar att hamna i EG-domstolen.  

– Enligt vår bedömning driver Sveaskog till dels allmännyttig verksamhet och den ”fria prövningsrätt” bolaget vill göra gällande gäller då inte enligt LOU. Det visar bland annat ett antal domar i EG-domstolen, poängterar expertgruppen.

– Sveaskogs vägran att följa gällande bestämmelser riskerar att medföra att Sverige kan fällas för fördragsbrott i EG-domstolen, påpekar G Rune Berggren, ordförande i Konkurrenskommissionen.

 

Läs utredningen här: PM 2b KKO 08-043 Sveaskog