Kommunen gynnar eget bolag och struntar i upphandling

Karlskrona kommun har ingått ett avtal om att köpa tjänster för att ta om hand svårt förorenade jordmassor med det helägda kommunala bolaget Affärsverken Karlskrona AB. Konkurrenskommissionen kritiserar nu kommunen i en utredning eftersom avtalet kommit till utan konkurrerande anbud. 

– Karlskrona kommun är en upphandlande enhet som måste följa bestämmelserna i lagen om offentlig upphandling, LOU. Det är märkligt att kommunen inte uppmärksammat den dom från Regeringsrätten som nyligen lade fast att kommuner måste upphandla även när det gäller avtal med egna bolag, menar expertgruppen.

– Genom att strunta i ett offentligt anbudsförfarande har Karlskrona kommun även åsidosatt EG-fördragets principer  och Sverige riskerar att fällas för fördragsbrott i EG-domstolen, säger NN ledamot i Konkurrenskommissionen.

 

Läs utredningen här: PM 2 KKO 08-011 Karlskrona