Kommunen bryter mot lagen genom att gynna eget bolag

Karlskrona kommun har köpt tjänster från det helägda kommunala bolaget Affärsverken Karlskrona AB om att ta om hand svårt förorenade jordmassor från den s.k. Gasverkstomten. Konkurrenskommissionen kritiserar nu kommunen i en utredning eftersom avtalet kommit till utan konkurrerande anbud.

– Karlskrona kommun är en upphandlande myndighet som måste följa bestämmelserna i lagen om offentlig upphandling (LOU). Det är märkligt att kommunen inte har uppmärksammat den dom från Regeringsrätten som nyligen lade fast att detta gäller även för avtal mellan kommuner och deras egna bolag, påpekar expertgruppen.

– Genom att strunta i ett offentligt anbudsförfarande har Karlskrona kommun åsidosatt svensk lag på ett sätt som snedvrider konkurrensen säger Inger Ridderstrand Linderoth, vice ordförande i Konkurrenskommissionen.

 

Läs utredningen här: PM 2 KKO 08-015 Karlskrona