Dyrt renhållningsavtal för 100 miljoner olagligt

Lerums kommun har under flera år köpt renhållningstjänster utan att upphandla för över 100 miljoner kronor från det delägda bolaget Renova AB. Kommunen får nu kraftig kritik av Konkurrenskommissionen, en oberoende expertgrupp vid Den Nya Välfärden, eftersom kommunala köp av tjänster från egna bolag måste följa reglerna om offentlig upphandling. 

– Avtalet har kommit till utan några konkurrerande anbud eller annonsering och verkar snarare bygga på åtaganden mellan ägarkommunerna i Renova AB, där Lerums kommun äger 1,3 procent. I kommuner som upphandlat liknande tjänster i konkurrens är Renovas priser dessutom upp till 20 procent lägre än vad Lerums kommun betalar, konstaterar Konkurrenskommissionen i sin utredning.

– Lerums kommuns nu pågående avtal om sopförbränning är olagligt och dessutom en mycket dålig affär för hushållen i kommunen. Eftersom värdet av avtalet får anses betydande medför kommunens överträdelser även att Sverige riskerar att fällas för fördragsbrott i EG-domstolen, säger Inger Ridderstrand Linderoth, vice ordförande i Konkurrenskommissionen.

 

Läs utredningen här: PM 2 KKO 08-039 Lerum