Försäkringskassan tecknade olagligt avtal värt 20 miljoner

Försäkringskassan i Östersund har tecknat avtal med Bollnäs kommun om att hyra en ännu inte uppförd kontorshotells byggnad, för drygt 20 miljoner kronor i Bollnäs. Försäkrings­kassan kritiseras nu i en utredning av Konkurrens-kommissionen, en oberoende expertgrupp vid Den Nya Välfärden, för att ha brutit mot lagen om offentlig upphandling.

– I det här fallet finns inte något särskilt angivet undantag och då gäller bestämmelserna i lagen om offentlig upphandling. Kontrakt om hyra eller annan nyttjanderätt till byggnader som är på planeringsstadiet ska därför upphandlas enligt huvudregeln, påpekar expertgruppen.

–Sverige har tidigare kritiserats för liknande överträdelser  och Försäkringskassans agerande gör nu att det finns en risk för att Sverige kan stämmas inför EG-domstolen för fördragsbrott, säger G Rune Berggren, ordförande i Konkurrenskommissionen.

 

Läs utredningen här: PM 2 KKO 08-006 F-kassan