Kommunala bolag upphandlade olagligt för 60 miljoner

De två kommunalägda bolagen Vetlanda Energi och Teknik AB samt Nässjö Affärsverk AB upphandlar för närvarande tjänster för avfallsförbränning för drygt 60 miljoner kronor minst sex år fram i tiden. Konkur­rens­kommis­sionen, en oberoende expertgrupp vid Den Nya Välfärden, riktar allvarlig kritik mot hur upphandlingen har utformats.

– Bolagen har använt sig av undantaget förhandlad upphandling samt blandat ihop kvalifikations­omständigheter med värderingskriterier på ett felaktigt sätt. Vidare ska transportkostnader tas med vid värdering av anbud, trots att själva transporten inte ingår i upphandlingen. Slutligen ska leverantörens ”personkemi” tillmätas betydelse, vilket leder till godtycke, konstaterar kommissionen i sin utredning.

– Offentlig upphandling ska ske med iakttagande av särskilda bestämmelser som ytterst syftar till att garantera en fungerande konkurrens och motverka korruption. I den aktuella upphandlingen har regelverket åsidosatts på flera punkter. Detta medför att konkurrensen på marknaden för avfallsförbränning riskerar att snedvridas, säger Lennart Palm, ledamot i Konkurrenskommissionen.

 

Läs utredningen här: PM 2 KKO 08-018-019 Nässjö Vetlanada