Kommunens köp av personalbostäder olagligt

Dals Eds kommun har köpt modulbostäder för 5 miljoner kronor åt ett privat företag för att tillgodose behovet av personalbostäder. Konkurrenskommissionen, en oberoende expertgrupp vid Den Nya Välfärden riktar nu i två utredningar skarp kritik mot kommunens agerande. Enligt kommissionen har köpet inte följt lagen om offentlig upphandling, LOU. Dessutom innebär köpet även ett otillåtet statsstöd och bryter därför mot EG-rätten.

– Kommunen har inte tagit in några konkurrerande anbud vid köpet och bryter därför mot lagen om offentlig upphandling, LOU. Kommunen bryter även mot kommunallagen eftersom företagsstöd endast kan ske om det föreligger synnerliga skäl, och det gör det inte i det här fallet, visar expertgruppens utredningar.

– Kommunens köp av modulbostäder innebär också ett otillåtet statsstöd enligt EG-rätten. Den här typen av stöd ska alltid förhandsanmälas till EU-kommissionen, och får varken beslutas eller verkställas innan EU-kommissionen har godkänt åtgärden. Bortsett från att Sverige kan fällas för fördragsbrott i EG-domstolen riskerar företaget som fått del av stödet att ställas inför krav på betalning av betydande belopp, säger G Rune Berggren, ordförande i Konkurrenskommissionen. 

 

Läs utredningen här: PM 2 KKO 08-007 -KKO 09-007 Dals Ed