Storumans miljonavtal för flygtrafik olagligt

Storumans flygplats AB har köpt reguljär flygtrafik mellan Storuman och Stockolm utan att följa bestämmelserna i lagen om offentlig upphandling, LOU. Avtalet har felaktigt betecknats som en tjänstekoncession, trots att det i själva verket gäller köp av tjänster. Detta visar en utredning från Konkurrenskommissionen, en oberoende expertgrupp vid Den Nya Välfärden. Avtalet är värt minst 5 miljoner kronor.

– Flygplatsbolaget är ett kommunalt bolag och ska därför följa bestämmelserna om offentlig upphandling. Flygplatsbolaget har valt att kalla avtalet för en tjänstekoncession. Någon tjänstekoncession är det emellertid inte fråga om i det aktuella fallet. Därför ska reglerna om offentlig upphandling tillämpas, konstaterar expertgruppen i sin utredning.

– Sammantaget har Flygplatsbolaget brutit mot flera bestämmelser i både LOU och EG-rätten. Sverige riskerar därmed att fällas för fördragsbrott i EG-domstolen, konstaterar Hans Stenberg, ledamot i Konkurrenskommissionen.

 

Läs utredningen här: PM 2 KKO 09-004 Storuman