Landstinget diskriminerar företag i miljonupphandling

Landstinget i Kalmar län har i en upphandling av datorprodukter uppställt villkor om att leverantörerna enbart får lämna anbud på vissa specifika originalprodukter. Konkurrenskommissionen, en oberoende expertgrupp vid Den Nya Välfärden, kritiserar Kalmar läns landsting för att ha brutit mot lagen om offentlig upphandling. Landstinget har utformat upphandlingen på ett sätt som gynnar vissa varumärken på bekostnad av konkurrerande producenter. 

– Landstinget har gjort fel som i anbudsgivningen redovisat en förteckning över vilka varumärken som måste komma ifråga.  Ett sådant krav är inte tillåtet utan måste enligt lagen följas av orden ”eller likvärdigt”, poängterar expertgruppen.

– Det här är ett skolexempel på hur konkurrensen snedvrids på marknaden för den här typen av produkter. Landstingets agerande strider mot lagen om offentlig upphandling, LOU samt medför att Sverige kan komma att fällas för fördragsbrott i EG-domstolen, säger Sigvard Berglöf, ledamot av Konkurrenskommissionen.

 

Läs utredningen här: PM 2 KKO 09-002