Kommunens olagliga sopavtal värt 50 miljoner

Härryda kommun har under flera år köpt renhållningstjänster av det delägda bolaget Renova AB utan att ha upphandlat avtalet i konkurrens. Värdet på tjänsterna uppgår till ca 50 miljoner kronor. Kommunen kritiseras nu av Konkurrenskommissionen, en oberoende expertgrupp vid Den Nya Välfärden, eftersom avtalet kommit till i strid mot lagen om offentlig upphandling, LOU.

– Kommunala köp av tjänster från egna bolag är inte undantagna från LOU. Detta har bl. a  konstaterats i en dom av Regeringsrätten. Kommunens sopavtal har kommit till utan konkurrerande anbud och verkar snarare bygga på åtaganden mellan ägarkomunnerna i Renova AB, där Härryda kommun äger 0,9 procent, säger expertgruppen.

– Konkurrensen har snedvridits eftersom Renova AB har kunnat erbjuda motsvarande tjänster till väsentligt lägre kostnad i andra kommuner där upphandling skett i konkurrens. Eftersom värdet på avtalet är betydande medför kommunens lagbrott att Sverige riskerar att fällas för fördragsbrott i EG-domstolen, säger Inger Ridderstrand Linderoth, vice ordförande i Konkurrenskommissionen.

 

Läs utredningen här: PM 2 KKO 08-023 Härryda