Kommunens stöd till privat företag olagligt

Dals Eds kommun har köpt ett antal modulbostäder till ett värde av 5 miljoner kronor i syfte att stödja ett företags behov av personalbostäder. Kommunen har tidigare kritiserats av Konkurrenskommissionen, en oberoende expertgrupp vid Den Nya Välfärden, för att köpet inte har följt lagen om offentlig upphandling, LOU. Nu riktar kommissionen kritik mot att kommunens köp även innebär ett otillåtet statsstöd.

– Enligt kommunallagen får företagsstöd inte lämnas om det inte föreligger synnerliga skäl, och det finns det inte i det här fallet. Dessutom ska den typen av stöd alltid förhandsanmälas till EU-kommissionen, och får varken beslutas eller verkställas innan EU-kommissionen har godkänt åtgärden, påpekar expertgruppen.

– Kommunens köp av modulbostäder strider mot svensk lag och innebär även ett otillåtet statsstöd enligt EG-rätten. Bortsett från att Sverige riskerar att fällas för fördragsbrott i EG-domstolen kan det innebära att det företag som fått del av stödet kan ställas inför krav på betalning av ett betydande belopp NN, ledamot av Konkurrenskommissionen. 

 

Läs utredningen här: PM 2 KKO 09-007 Dals Ed 2 Statsstöd