Jönköpings kommuns avtal för 300 miljoner olagligt

Jönköpings kommun har i ett avtal med det helägda bolaget Jönköping Energi AB beslutat att företaget skall ta emot kommunens sopor under 15 år. Avtalet är värt drygt 300 miljoner kronor. Konkurrenskommissionen, en oberoende expertgrupp vid Den Nya Välfärden, har i en utredning konstaterat att avtalet är olagligt eftersom annonsering inte gjorts och konkurrerande anbud inte infordrats.

– Det finns i detta fall inget relevant undantag i lagen om offentlig upphandling för att tjänster från helägda kommunala bolag inte skall behöva upphandlas. Det framgår tydligt av Regeringsrättens dom som nyligen kom i det så kallade SYSAV-målet. Avtalet mellan Jönköpings kommun och Jönköping Energi AB har kommit till på ett olagligt sätt, säger expertgruppen.

– Konkurrensen har snedvridits och förtroendet för kommunen som upphandlare har undergrävts. Dessutom, på grund av avtalets väsentliga värde, finns det risk för att Sverige kan komma att fällas för fördragsbrott i EG-domstolen, säger G Rune Berggren, ordförande i Konkurrenskommissionen.

 

Läs utredningen här: PM 2 KKO 08-029 Jönköping