Kommunens miljonavtal med Vuxenskolan olagligt

Haninge kommun har tecknat avtal med Studieförbundet Vuxenskolan för drygt 2 miljoner kronor utan att ta in konkurrerande anbud. Konkurrenskommissionen, en oberoende expertgrupp vid Den Nya Välfärden, kritiserar kommunen eftersom avtalet bryter mot lagen om offentlig upphandling, LOU.

– Kommunen har gjort fel eftersom avtalet ytterst handlar om att utföra en tjänst för Haninge kommuns räkning och då måste kommunen upphandla avtalet enligt LOU, konstaterar expertgruppen.

– Det finns inte några undantag som gör det möjligt att upphandla direkt från Studieförbundet. Dessutom snedvrider kommunen konkurrensen på marknaden för den här typen av tjänster, poängterar Inger Ridderstrand Linderoth, vice ordförande i Konkurrenskommissionen.

 

Läs utredningen här: PM 2 KKO 09-001 Haninge