Badhusavtalet för 100 miljoner olagligt

Kristinehamns kommun har ingått en överenskommelse med det privata företaget Kunskapsporten i Kristinehamn AB om att hyra ett badhus. Avtalet som är värt mer än 100 miljoner kronor kritiseras nu av Konkurrenskommissionen, en oberoende expertgrupp vid Den Nya Välfärden. Kommunen har inte genomfört någon konkurrensupphandling vilket strider mot lag.

– Det s.k. ”hyresundantaget” som finns i lagen om offentlig upphandling gäller inte för byggnader som är på planerings­stadiet och ännu inte har uppförts. Kommunens överenskommelse med Kunskapsporten har därför kommit till på ett olaglig sätt, konstaterar Konkurrenskommissionen. Förfarandet skulle ha föregåtts av offentlig upphandling, påpekar expertgruppen.

– Konkurrensen har snedvridits genom att andra företag än Kunskapsporten och Peab (som ska bygga badhuset) har uteslutits från deltagande. Det betydande värdet av uppdraget att uppföra och driva badhuset samt det förhållande att svenska kommuner tidigare har kritiserats för liknande överträdelser gör att Sverige riskerar att stämmas i EG-domstolen, säger Sigvard Berglöf, ledamot i Konkurrenskommissionen.

 

Läs utredningen här: PM 2 KKO 08-020 Kristinehamn Badhus