Landstinget diskriminerade leverantörer i olagligt avtal

Landstinget i Kalmar har vid upphandling av datatillbehör krävt produkter från originaltillverkaren vilket uteslutit likvärdiga leverantörer på marknaden. Konkurrenskommissionen, en oberoende expertgrupp vid Den Nya Välfärden, kritiserar landstinget för att gynna en leverantör på bekostnad av konkurrerande företag och bryta mot lagen om offentlig upphandling.

– Landstinget är en myndighet som måste följa lagen om offentlig upphandling. Att ställa krav på originaltillbehör av en viss leverantör är olagligt och diskriminerar andra med motsvarande  produkter, påpekar expertgruppen.

– Det spelar ingen roll vilket upphandlingsförfarande som används, principen om likabehandling och icke-diskriminering gäller likafullt.  Dessutom snedvrids förutsättningarna för en effektiv konkurrens på marknaden för datatillbehör, säger NN, ledamot av Konkurrenskommissionen.

 

Läs utredningen här: PM 2 KKO 08-026 Försvarsmakten