Tag Arkiv: KKO 2002

Landstinget i Östergötland erbjuder fertilitetsbehandling på olagliga grunder

Universitetssjukhuset i Linköping konkurrerar på olagliga grunder med privata fertilitetskliniker. Därmed snedvrids konkurrensen på marknaden för sådana behandlingar. Dessutom strider marknadsföringen och tillhandahållandet av tjänsterna mot landstingets interna direktiv, säger …

Region Skåne stödjer spekulativ riskkapitalverksamhet

Landstinget Region Skåne bildade år 2000 riskkapitalbolaget Skånsk Entreprenörsfond AB (SEFAB) för riskkapitalförmedling. I samband med bildandet angavs särskilt att landstinget inte skulle avsätta några riskkapitalmedel i fonden. Men i …

Stockholms stad undanhåller allmän handling i strid mot EGdirektiv

Renhållningsnämnden i Stockholms stad vägrar att lämna information som gör att en förfördelad företagare inte kan ta till vara sin rätt att få sin sak prövad i domstol. Stockholm stads …

RRVs riktlinjer bryter mot upphandlingsnormer

Riksrevisionsverkets interna regler för direktupphandling strider mot de normer som fastställts av Nämnden för offentlig upphandling. Därmed åsidosätter det statliga verket kraven på affärsmässighet och konkurrens vid myndighetens upphandlingsverksamhet, hävdar …

Landskrona kommun bryter mot lagen

Landskrona kommun har i sjutton år upprätthållit ett entreprenadavtal för renhållningstjänster med det av kommunen gemensamt med Svalövs kommun helägda bolaget LSR Landskrona Svalövs Renhållnings AB. Uppdraget lämnades till LSR …

Svalövs kommun bryter mot lagen

Svalövs kommun har i sjutton år upprätthållit ett entreprenadavtal för renhållningstjänster med det av kommunen gemensamt med Landskronas kommun helägda bolaget LSR Landskrona Svalövs Renhållnings AB. Uppdraget lämnades till LSR …

Godtycklig upphandling i Arvika

När Arvika kommun upphandlade PC utrustning inkom 16 ansökningar om att få lämna anbud. Av dessa inbjöds sedan tio leverantörer att lämna anbud. I kommunens urvalsprocess har anbud avvisats på …

Lessebo kommun ger olagligt lån till enskild näringsidkare

Det kommunala AB Lessebo Fastigheter har köpt en industribyggnad av det privata företaget SINAB Smides AB. Syftet med det kommunala förvärvet av industrianläggningen tycks vara att förse företaget med riskkapital, …

Stockholms läns landsting rättar sig efter kritik mot privatfinansierad vård

Konkurrenskommissionen har i en utredning pekat på att Huddinge sjukhus AB konkurrerar på olagliga grunder med privata fertilitetskliniker. Därmed snedvrids konkurrensen. Nu rättar sig landstinget och upphör med den olagliga …

Ängelholms sjukhus nonchalerar krav på upphandling

Trots att det landstingsägda bolaget Ängelholms sjukhus AB lovade bot och bättring har de fortfarande inte upphandlat tvätteritjänster. För ett och ett halvt år sedan kritiserade Konkurrenskommissionen Region Skåne för att …