Tag Arkiv: KKO 2002

Landstingets tvätt olaglig enligt Konkurrenskommissionen

Sedan 1990 har landstinget Västernorrland haft ett avtal med Långseletvätten AB om tvättjänster. Värdet uppgår till ungefär 25 miljoner kronor per år. Från början ägde landstinget bolaget, men för drygt …

Stora brister i Strömsunds upphandlingar av datorer

Strömsunds kommun har vid två tillfällen upphandlat datorer på ett olagligt sätt. I det ena fallet gällde det ett tjugotal datorer till Hjalmar Strömerskolan. I det andra fallet tecknades ett …

Förtroendet för Karlshamns kommuns upphandlingar ifrågasätts

Det kommunala fastighetsbolaget Karlshamnsbostäder AB (KABO) har återigen gjort fel i en upphandling av tjänster för fastighetsservice. Konkurrenskommissionen har tidigare vid två tillfällen (åren 2001 och 2002) kritiserat KABO:s upphandlingar. …

Försvarets Materielverk

Försvarets Materielverk (FMV) har till en förlorande anbudsgivare vägrat att redovisa på vilka grunder beslutet om tilldelningen av uppdraget i en upphandling av passersystem fattats. Uppgiften skulle lämnas först efter …

Vindeln vill gynna lokala företag i strid mot lagen

Kommunstyrelsens i Vindeln har beslutat att vid upphandlingar ta särskild hänsyn till lokala företag. Men detta strider mot lagen om offentlig upphandling, menar konkurrenskommissionen. Konkurrenskommissionen, som är en privat expertgrupp …

Stockholms stad behandlar anbudsgivare olika

Konkurrenskommissionen riktar kritik mot en upphandling av hantverkstjänster som genomförts av Stockholms stad. Vad Staden lagt till grund för sin värdering av inkomna anbud stämmer inte med förfrågningsunderlaget. Därigenom har …

Sala kommun missköter upphandling

Konkurrenskommissionen riktar för andra gången kritik mot Sala kommuns handläggning av upphandlingar. Den här gången har kommunen hanterat utvärderingen av inkomna anbud på ett felaktigt sätt i en upphandling av …

Haninge kommun vägrar upphandla enligt lag

Haninge kommun har i strid mot lagen om offentlig upphandling under flera år förlängt ett avtal med det kommunala fastighetsbolaget Tornberget AB. Nu planeras ytterligare en förlängning på fyra år. …

Säters kommun snedvrider konkurrensen

Konkurrenskommissionen riktar kritik mot Säters kommun. I en upphandling avseende inhyrning av anläggningsmaskiner har kommunen brutit mot lagen om offentlig upphandling genom att frångå sina egna på förhand uppställda utvärderingskriterier. …

Länsarbetsnämnden i Stockholms län bryter mot lagen om offentlig upphandling

Konkurrenskommissionen, som är en privat expertgrupp sammankallad av stiftelsen Den Nya Välfärden, har granskat Länsarbetsnämndens i Stockholms län upphandling av arbetsmarknadsutbildning. I upphandlingen har antalet anbudsgivare begränsats till endast en. …