Tag Arkiv: KKO 2002

Göteborgs stad ställer irrelevanta krav vid offentlig upphandling

Göteborgs stad har vid upphandling fastställt krav på sådan viss bestämd färg på renhållningsfordon som stämmer överens med vad kommunens eget renhållningsbolag. Därmed brister kommunen i affärsmässighet vid offentlig upphandling, …

Kommunförbundet i Stockholm bryter mot lagen

Kommunförbundet Stockholms län har tillsammans med länsarbetsnämnden samt flera kommuner i länet lämnat uppdrag avseende utbildningstjänster till ett statligt bolag utan någon föregående upphandling. Konkurrenskommissionen kritiserar förfarandet och menar att …

Sundsvalls kommun bryter mot lagen

Sundsvalls kommun har avknoppat tidigare kommunal skolmats och cateringverksamhet till ett privatägt bolag. Konkurrenskommissionen kritiserar kommunen för att företaget utan föregående upphandling i konkurrens fått ensamrätt på att leverera tjänsterna …

Östra Göinge kommun bryter mot lagen

Konkurrenskommissionen kritiserar Östra Göinge kommun för att ha avstått från upphandling av renhållningstjänster. Istället för att inhämta anbud från flera konkurrerande bolag har ett tyst avtal som löper i 17 …

Karlshamnsbostäder åsidosätter systematiskt lagen om offentlig upphandling

Konkurrenskommissionen kritiserar ännu en gång Karlshamns kommun för att ha gjort fel i en ny upphandling av golvvård. Återigen bryter kommunen mot lagen om offentlig upphandling, menar Konkurrenskommissionen. När Karlshamnsbostäder, …

Befläckad renhållningsupphandling i Osby

Konkurrenskommissionen kritiserar Osby kommun för att ha avstått från upphandling av renhållningstjänster. Istället för att inhämta anbud från flera konkurrerande bolag har ett tyst avtal som löper i 17 år …

Kommunalt energibolag missgynnar konkurrensen

EnergiCentrum Norr AB missgynnar konkurrensen när de inte följer lagen om offentlig upphandling, menar den fristående expertgruppen Konkurrenskommissionen. EnergiCentrum Norr AB ägs i huvudsak tillsammans av de kommunala energiföretagen Skellefteå …

Sundsvalls kommun förbereder olaglig affär

Sundsvalls kommun riskerar att anta ett förslag som strider mot lagen om offentlig upphandling. Om förvaltningen för fastighetsskötsel avknoppas utan föregående upphandling strider det mot såväl svensk lag som EGrätt, …