Landstinget i Östergötland erbjuder fertilitetsbehandling på olagliga grunder

Universitetssjukhuset i Linköping konkurrerar på olagliga grunder med privata fertilitetskliniker. Därmed snedvrids konkurrensen på marknaden för sådana behandlingar. Dessutom strider marknadsföringen och tillhandahållandet av tjänsterna mot landstingets interna direktiv, säger Konkurrenskommissionen.

Av Landstinget i Östergötlands hemsida framgår att Universitetssjukhuset i Linköping erbjuder privatbetalande patienter fertilitetsbehandling mot särskild avgift. Erbjudandet riktar sig även till privatbetalande patienter från andra landsting och patienter med finansiering från försäkringskassan.

Fertilitetsbehandling är enligt gällande bestämmelser lågprioriterad vård som landstinget inte behöver tillhandahålla. Därför finns en fungerande privat marknad. Universitetssjukhusets priser understiger med mellan 10 och 17 procent snittpriset för motsvarande behandlingar hos de privatfinansierade klinikerna

Konkurrenskommissionen, som är en privat expertgrupp sammankallad av stiftelsen Den Nya välfärden, har granskat ärendet och konstaterar att Universitetssjukhusets verksamhet med kommersiell fertilitetsbehandling är olaglig.

Konkurrenskommissionen menar därför att Östergötlands läns landstings tjänster för fertilitetsbehandling till privatbetalande patienter strider mot gällande lagar och dessutom snedvrider konkurrensen.

 

Läs utredningen här: KKO 2002-063