Ängelholms sjukhus nonchalerar krav på upphandling

Trots att det landstingsägda bolaget Ängelholms sjukhus AB lovade bot och bättring har de fortfarande inte upphandlat tvätteritjänster. För ett och ett halvt år sedan kritiserade Konkurrenskommissionen Region Skåne för att någon upphandling i konkurrens inte genomförts. Nu upprepar Konkurrenskommissionen sin kritik mot sjukhusbolaget som snedvrider konksurrensen genom lagtrots.

Konkurrenskommissionen, som är en privat expertgrupp sammankallad av Den Nya Välfärden, har tidigare granskat ärendet (promemoria KKO 01041). Då påpekade Konkurrenskommissionen att marknaden för tvätteritjänster snedvreds genom sjukhusbolagets underlåtenhet att upphandla i konkurrens. Genom bristen på konkurrens riskerade skattebetalarna i Skåne onödig kostnader för verksamhet genom av

Som svar på Konkurrenskommissionens kritik hänvisade bolaget till att en projektgrupp arbetade med riktlinjer för en upphandling som skulle påbörjas i slutet av november 2001. Hela upphandlingen skulle vara klar till februari 2002. Men någon upphandling har inte påbörjats.

Ängelholms sjukhus är en upphandlande enhet med skyldighet att följa lagen om offentlig upphandling. Tvättjänsterna skulle egentligen ha skett före den 1 januari 2000 då bolaget påbörjade sin operativa drift av Ängelholms sjukhus.

Redan när Konkurrenskommissionen första gången kritiserade sjukhusbolaget för bristande upphandling (i oktober 2001) hade verksamheten drivits i två år utan att någon tvätteriupphandling kommit till stånd. Sjukhusets ledning har också uppmärksammat att upphandlingen måste komma till stånd. Ängelholms Sjukhus AB förtjänar därför allvarlig kritik för att man inte vidtagit några åtgärder för att följa gällande upphandlingslag, avslutar Konkurrenskommissionen.

 

Läs utredningen här: KKO 2002-040