Tag Arkiv: Statsstöd

Storfors kommun beslutade om mångmiljonstöd i strid mot lagen.

I en utredning av den oberoende expertgruppen Konkurrenskommissionen, en del av Den Nya Välfärden, kritiseras Storfors kommun för att ha beslutat ge stöd på omkring 16 miljoner kronor till ett privat företag.

Karlstad kommuns stöd till flygbolag snedvrider konkurrensen

I en utredning av den oberoende expertgruppen Konkurrens-kommissionen kritiseras Karlstad kommun för att ha lämnat stöd till en reguljär flyglinje på ett sätt som strider mot EU:s statsstödsbestämmelser och även innebär överträdelse av kommunal-lagens förbud mot näringslivsstöd.

Sollentuna kommun ger olagligt stöd till Edsbacka krog

När Sollentuna kommun skulle köpa tillbaka en fastighet på Edsbacka krogs gamla område betalade man ett kraftigt överpris. Fastigheten värderades till 2,1 miljoner kronor, men kommunen köpte den för 8,25 miljoner. Företagarombudsmannens utredning riktar hård kritik mot kommunens olagliga stöd till enskild näringsidkare.

Laholms kommun utger olagligt kommunalt stöd till byggföretag

Det kommunala bostadsbolaget Laholmshem i Laholms kommun anlitade ett antal företag vid renovering av storköket i äldreboendet Lingården. Renoveringen skulle egentligen ha upphandlats men Laholmshem struntade i det vilket ledde …

Olaglig överlåtelse av fastighet i Gotlands kommun

  Gotlands kommun överlåter fastigheten Östergarn till det privata bolaget Nygarn Utveckling AB utan att kräva vederlag. Detta trots att fastigheten är värderad till tre miljoner kronor. Kommunens agerande har …

Olaglig försäljning av fastighet i Övertorneå kommun

Övertorneå kommun säljer en industrifastighet utan värdering eller anbud. Köpeskillingen sattes till 348 000 kronor 1998, och de årliga hyresintäkterna för fastigheten har uppgått till 168 000 kronor per år. Hyresgästerna har …

Utredning avseende olaglig försäljning av mark i Härnösands kommun

Härnösands kommun hade i flera år projekterat ett område för handel och i juni 2008 gick uppdraget att försälja fastigheten Härnösand, Fastlandet 2:91(Fastigheten) till en mäklare. På grund av finanskrisen …

Utredning avseende felaktig försäljning av Kroppefjäll hotell och Spa i Melleruds kommun

Melleruds kommun köpte en fastighet 1984 som då var bebyggd med ett vandrarhem. Styrelsen i Melleruds Bostäder AB, som formellt var ägare till fastigheten, beslutade 2003 att det var önskvärt …

Mörbylånga i olaglig affär

Mörbylånga kommun har beviljat sitt kommunala bostadsbolag en borgen på 460 miljoner kronor. Borgensåtagandet innebär i praktiken att kommunen gett ett finansiellt stöd som bryter mot EU:s statsstödsregler.  – En kommunal borgen innebär bland annat att …

Olagliga markförsäljningar i Örebro

Örebro kommun säljer mark till företag på ett olagligt sätt. Genom att bortse från EU:s regler riskerar kommunen att snedvrida konkurrensen och kosta skattebetalarna pengar.  – Istället för att följa …