Utredning avseende felaktig försäljning av Kroppefjäll hotell och Spa i Melleruds kommun

Melleruds kommun köpte en fastighet 1984 som då var bebyggd med ett vandrarhem. Styrelsen i Melleruds Bostäder AB, som formellt var ägare till fastigheten, beslutade 2003 att det var önskvärt att i kommunen ha ett hotell som kunde ta emot busslaster varför Kroppefjäll hotell och Spa uppfördes.

Hotellet stod färdigt i oktober 2004 och blev Dalslands första trestjärniga hotell. Kommunens köp och drift av anläggningen har tidigare kritiserats av Företagarombudsmannen i FO 2005-017. Ägandet av Kroppefjäll Spa har under åren kantats av kommunala förluster i storleksordningen 40 miljoner kronor.

 

Läs utredningen här: FO 2011 – 006 Mellerud