Mörbylånga i olaglig affär

Mörbylånga kommun har beviljat sitt kommunala bostadsbolag en borgen på 460 miljoner kronor. Borgensåtagandet innebär i praktiken att kommunen gett ett finansiellt stöd som bryter mot EU:s statsstödsregler.

 – En kommunal borgen innebär bland annat att skattebetalarna i kommunen ytterst garanterar att lånet betalas tillbaka om bolaget går i konkurs, säger Per-Arne Sundbom, ledamot i Konkurrenskommissionen.

– En kommunal borgen medför att låntagaren kan få bättre lånevillkor än andra företag. Den kommunala borgen snedvrider därmed konkurrensen. Om kommunen vill ge en kommunal borgen bör den ta ut en marknadsmässig avgift för det, säger Per-Arne Sundbom.

 

Läs utredningen här: PM 2 KKO 11-027 Mörbylånga Borgen