Olaglig överlåtelse av fastighet i Gotlands kommun

 

Gotlands kommun överlåter fastigheten Östergarn till det privata bolaget Nygarn Utveckling AB utan att kräva vederlag. Detta trots att fastigheten är värderad till tre miljoner kronor.

Kommunens agerande har åsidosatt konkurrensen på Gotland eftersom inga andra företag blivit tillfrågade om de haft intresse av att förvärva fastigheten. Fastigheten har tidigare använts som äldreboende.

– Nygarn Utveckling har erhållit stöd om tre miljoner kronor genom fastighetsöverlåtelsen. Detta gör överlåtelsen olaglig och det är bedrövligt att Gotlands kommun återigen säljer egendom för billigt och på fel sätt säger Micha Velasco, Företagarombudsman vid Den Nya Välfärden.

– Nygarn Utveckling riskerar att få återbetala detta stöd vilket är en stor risk för deras verksamhet. Det är tyvärr så att företagen idag ytterst står risken och får betala för kommuners vilja att bryta lag, det finns ett färskt beslut från EU-kommissionen som visar detta, säger Micha Velasco.

 

Läs utredningen här: FO 2012-002 Östersol