Olagliga markförsäljningar i Örebro

Örebro kommun säljer mark till företag på ett olagligt sätt. Genom att bortse från EU:s regler riskerar kommunen att snedvrida konkurrensen och kosta skattebetalarna pengar.

 – Istället för att följa EU:s regelverk har Örebro kommun skapat ett eget system för prissättning av mark. Det förs inga anteckningar vid de möten där priserna diskuteras och dessutom händer det att tjänstemännen avviker från satta tomtpriser när de säljer mark, säger Gisela Chand, informationsansvarig och jurist vid Den Nya Välfärden.

– När mark säljs ska den antingen läggas ut på anbud eller så ska en oberoende expertvärdering göras. Det nuvarande systemet riskerar inte bara att förlora skattebetalarna pengar utan bäddar också för korruption, säger Gisela Chand.

 

Läs utredningen här: FO 2011 – 005 Örebro markförsäljning