Laholms kommun utger olagligt kommunalt stöd till byggföretag

Det kommunala bostadsbolaget Laholmshem i Laholms kommun anlitade ett antal företag vid renovering av storköket i äldreboendet Lingården. Renoveringen skulle egentligen ha upphandlats men Laholmshem struntade i det vilket ledde till att den blev onödigt dyr, drygt 12 miljoner kronor.

Renoveringen skedde utan avtal och utan pristak. Ett av företagen fakturerade över 8 miljoner kronor.

Byggföretaget fakturerade ett högre timarvode än enligt tidigare ramavtal vilket resulterade i att Laholmshem betalade ut cirka 100 000 kronor extra i timarvode. Laholmshem har även betalat ut entreprenadarvoden om cirka 400 000 kronor till byggföretaget utan stöd i avtal.

– Att kommunen frångått upphandlingsreglerna och utbetalt stöd tyder på ett godtyckligt agerande, säger Micha Velasco, Företagarombudsman vid Den Nya Välfärden.

– Laholmshem bryter mot lagen och förlorar samtidigt pengar. Dessutom skadar Laholmshems agerande konkurrensen och företagandet på orten, säger Micha Velasco.

 

Läs utredningen här: FO_2012_003 Laholmshem