Sollentuna kommun ger olagligt stöd till Edsbacka krog

När Sollentuna kommun skulle köpa tillbaka en fastighet på Edsbacka krogs gamla område betalade man ett kraftigt överpris. Fastigheten värderades till 2,1 miljoner kronor, men kommunen köpte den för 8,25 miljoner. Företagarombudsmannens utredning riktar hård kritik mot kommunens olagliga stöd till enskild näringsidkare.

När Edsbacka krog lade ner verksamheten 2009 köptes fastigheten av Edsbergs Park Fastigheter AB för 6 miljoner kronor. Ett år senare bestämde sig Edsbergs Park för att sälja av några mindre byggnader på tomten till Sollentuna kommun. I en första värdering fastslogs att fastigheten till salu var värd 2,1 miljoner kronor. Eftersom kommunen ville erbjuda betydligt mer för tomten i syfte att säkra restaurangens fortlevnad på platsen utfördes en ny värdering av kommunen.

I den nya värderingen antogs att en byggrätt skulle inkluderas i priset. Problemet är att byggrätten inte finns.

– Kommunen visste att en byggrätt inte fanns, men räknade ändå med det i värderingen. Det är min uppfattning att detta gjordes i syfte att trissa upp priset, säger Viktor Robertson, jurist vid Företagarombudsmannen.

– Det verkar som om kommunen har velat stödja Edsbergs Park Fastigheter AB när man betalade ett överpris för fastigheten. När kommunen betalar överpriser för att gynna vissa bolag innebär det att man snedvrider konkurrensen och ägnar sig åt otillåtet stöd enligt kommunallagen. I slutändan är det skattebetalarna som får betala för att kommunen inte håller sig till lagen, avslutar Viktor Robertson.

Läs utredningen här: FO 2013-001 Sollentuna kommun