Utredning avseende olaglig försäljning av mark i Härnösands kommun

Härnösands kommun hade i flera år projekterat ett område för handel och i juni 2008 gick uppdraget att försälja fastigheten Härnösand, Fastlandet 2:91(Fastigheten) till en mäklare. På grund av finanskrisen under hösten 2008 lades försäljningen på is till 2009. Under hösten 2009 påbörjades åter försäljningen varvid mäklaren kontaktade ett antal presumtiva köpare. Under hösten och vintern 2009 pågick försäljningen genom täta kontakter mellan intressenter och Kommunen. Intressenterna hade under tiden möjlighet att höja och variera sina bud. Således tillämpade Kommunen varken öppen eller sluten budgivning utan det fördes förhandlingar med intressenterna. Såväl köpeskilling som åtaganden och koncept i anbuden utvärderades av Kommunen.

Den 8 december 2009 beslutade Kommunen att anta bud från ICA Fastigheter Sverige AB (ICA) om 17.5 miljoner kronor.

Den 23 och 30 december 2009 tecknade Kommunen avtal om överlåtelse och försäljning av Fastigheten.

 

Läs Utredningen här: FO 2011 – 007 Härnösand