Olaglig försäljning av fastighet i Övertorneå kommun

Övertorneå kommun säljer en industrifastighet utan värdering eller anbud. Köpeskillingen sattes till 348 000 kronor 1998, och de årliga hyresintäkterna för fastigheten har uppgått till 168 000 kronor per år. Hyresgästerna har stått för drift och skötsel av fastigheten och den borde därför enligt en avkastningsvärdering vara värd minst 2,4 miljoner kronor.

Detta innebär att det företag som ska köpa fastigheten inte betalar ett marknadsmässigt pris. Kommunen har genom det här agerandet utgett olagligt kommunalt stöd om cirka två miljoner kronor. Företagarombudsmannen företräder ett företag som ville köpa fastigheten.

– Försäljningar av offentlig egendom bör avgöras genom anbudsförfarande i första hand. Det är ett transparent förfarande som ger alla företag samma möjligheter till affär. Dessutom stärker det troligtvis kommunens ekonomi genom att ett högre försäljningspris fås ut, säger Micha Velasco, Företagarombudsman vid Den Nya Välfärden.

Själva beslutet att sälja fastigheten kan inte heller anses ha tillkommit på ett riktigt sätt, eftersom kommunstyrelsens arbetsutskott som försålt fastigheten enbart har delegation att göra det om värdet på fastigheten understiger 500 000 kronor. Kommunstyrelsens agerande innebär troligen en befogenhetsöverskridning.

 

Läs utredningen här: FO 2012-001 Övertorneå