Tag Arkiv: KKO 2008

Region Värmland städade bort leverantör

Region Värmland har upphandlat städtjänster på ett olagligt sätt genom att inte följa anbudsförutsättningarna i underlaget. Enligt upphandlingsunderlaget skulle kvalitet vägas mot pris med 70 procent. Trots detta bortsåg Region …

Kommunens sopavtal för mer än 80 miljoner olagligt

Ale kommun har under flera år köpt renhållningstjänster för drygt 80 miljoner kronor från det delägda bolaget Renova AB. Kommunen får nu kraftig kritik av Konkurrenskommissionen, en oberoende expertgrupp vid …

Landstinget diskriminerade leverantörer i olagligt avtal

Landstinget i Kalmar har vid upphandling av datatillbehör krävt produkter från originaltillverkaren vilket uteslutit likvärdiga leverantörer på marknaden. Konkurrenskommissionen, en oberoende expertgrupp vid Den Nya Välfärden, kritiserar landstinget för att …

Jönköpings kommuns avtal för 300 miljoner olagligt

Jönköpings kommun har i ett avtal med det helägda bolaget Jönköping Energi AB beslutat att företaget skall ta emot kommunens sopor under 15 år. Avtalet är värt drygt 300 miljoner …

Kommunens olagliga sopavtal värt 50 miljoner

Härryda kommun har under flera år köpt renhållningstjänster av det delägda bolaget Renova AB utan att ha upphandlat avtalet i konkurrens. Värdet på tjänsterna uppgår till ca 50 miljoner kronor. …

Upphandling av taxi-transporter bryter mot lagen

Konkurrenskommissionen, en oberoende expertgrupp vid Den Nya Välfärden, kritiserar Länstrafiken i Norrbotten AB för att ha brutit mot lagen om offentlig upphandling när bolaget upphandlade persontransporter. – Genom att införa …

Badhusavtalet för 100 miljoner olagligt

Kristinehamns kommun har ingått en överenskommelse med det privata företaget Kunskapsporten i Kristinehamn AB om att hyra ett badhus. Avtalet som är värt mer än 100 miljoner kronor kritiseras nu …

Kommunala bolag upphandlade olagligt för 60 miljoner

De två kommunalägda bolagen Vetlanda Energi och Teknik AB samt Nässjö Affärsverk AB upphandlar för närvarande tjänster för avfallsförbränning för drygt 60 miljoner kronor minst sex år fram i tiden. …

Kommunen bryter mot lagen genom att gynna eget bolag

Karlskrona kommun har köpt tjänster från det helägda kommunala bolaget Affärsverken Karlskrona AB om att ta om hand svårt förorenade jordmassor från den s.k. Gasverkstomten. Konkurrenskommissionen kritiserar nu kommunen i …

Bollnäs kommun bröt mot lagen vid köp av byggtjänster för 30 miljoner

Bollnäs kommun har beslutat låta uppföra ett kontorshotell för att sedan hyra ut lokalerna till Försäkringskassan.  Värdet på byggentreprenaden är omkring 30 miljoner kronor. Konkurrenskommissionen, en expertgrupp vid Den Nya …