Kommunens sopavtal för mer än 80 miljoner olagligt

Ale kommun har under flera år köpt renhållningstjänster för drygt 80 miljoner kronor från det delägda bolaget Renova AB. Kommunen får nu kraftig kritik av Konkurrenskommissionen, en oberoende expertgrupp vid Den Nya Välfärden, eftersom kommunala köp av tjänster från egna bolag inte undantas från reglerna om offentlig upphandling.

– Avtalet har kommit till utan några konkurrerande anbud eller annonsering utan verkar snarare bygga på åtaganden mellan ägarkomunnerna i Renova AB, där Ale kommun äger 1,8 procent, säger expertgruppen.

– Konkurrensen har snedvridits då Renova AB har kunnat erbjuda motsvarande tjänster till väsentligt lägre kostnad i de kommuner där upphandling har genomförts. Eftersom värdet på avtalet är betydande medför kommunens överträdelser att Sverige riskerar att fällas för fördragsbrott i EG-domstolen, säger Inger Ridderstrand Linderoth, vice ordförande i Konkurrenskommissionen.

 

Läs utredningen här: PM 2 KKO 08-024