Kommunens sopavtal för 100 miljoner olagligt

Kungälvs kommun har under flera år köpt renhållningstjänster för över 100 miljoner kronor utan upphandling från sitt delägda bolag Renova AB. Kommunen får nu kraftig kritik av Konkurrenskommissionen, en oberoende expertgrupp vid Den Nya Välfärden, eftersom kommunala köp av tjänster från egna bolag inte undantas från reglerna om offentlig upphandling.

– Avtalet har kommit till utan några konkurrerande anbud eller annonsering och verkar snarare bygga på åtaganden mellan ägarkommunerna i Renova AB, där Kungälvs kommun äger 1,5 procent, säger expertgruppen.

– Konkurrensen har snedvridits då Renova AB har kunnat erbjuda motsvarande tjänster till väsentligt lägre kostnad i de kommuner där upphandling har genomförts. Eftersom värdet på avtalet är betydande medför kommunens överträdelser att Sverige riskerar att fällas för fördragsbrott i EG-domstolen, säger Inger Ridderstrand Linderoth, vice ordförande i Konkurrenskommissionen.

 

Läs utredningen här: PM 2 KKO 08-021