Region Värmland städade bort leverantör

Region Värmland har upphandlat städtjänster på ett olagligt sätt genom att inte följa anbudsförutsättningarna i underlaget. Enligt upphandlingsunderlaget skulle kvalitet vägas mot pris med 70 procent. Trots detta bortsåg Region Värmland från det anbud som erbjöd bäst kvalitet i förhållande till pris och antog istället det anbud som hade lägsta pris. Konkurrens- kommissionen, en oberoende expertgrupp vid Den Nya Välfärden, riktar nu kritik mot Region Värmland som därmed bröt mot kravet på likabehandling i lagen om offentlig upphandling.

– Konkurrenskommissionens utredning visar att Region Värmland saknar stöd enligt sina anbudsförutsättningar för beslutet om tilldelning i den aktuella upphandlingen. Den leverantör som visat sig kunna erbjuda bäst kvalitet skulle ha tilldelats kontraktet i upphandlingen, framhåller expertgruppen.

– Det är tyvärr inte ovanligt att upphandlande myndigheter anger att de ska anta det kvalitetsmässigt bästa anbudet, för att senare ändå fokusera på lägsta pris. Detta är inte bra och öppnar för godtycke, konstaterar Sigvard Berglöf, ledamot av Konkurrenskommissionen.

 

Läs utredningen här: PM 2 KKO 08-033 Region Värmland