Tag Arkiv: KKO 2007

Olaglig gatubelysning

Trollhättans stad har brutit mot lagen om offentlig upphandling när det gäller upphandlingen av underhåll och drift av kommunens gatubelysning. Det konstaterar Konkurrenskommissionen, en oberoende expertgrupp vid Den Nya Välfärden …

Olaglig upphandling av Uddevallas gatubelysning

Uddevalla kommun tecknade avtal om underhåll av kommunens gatubelysning i strid mot lagen om offentlig upphandling. Efter kritik från Konkurrenskommissionen, en oberoende expertgrupp vid Den Nya Välfärden, medger kommunen att …

Olaglig sopförbränning

Härjedalens kommun köper sopförbränning av Bollnäs Energi AB. Nu får kommunen kritik från Konkurrenskommissionen, en oberoende expertgrupp sammankallad av Den Nya Välfärden. Expertgruppen kritiserar kommunen för att ha tecknat avtal …

Askersund riskerar skadestånd

Askersunds kommun riskerar att få betala skadestånd efter att ha uteslutit en leverantör från en upphandling på felaktiga grunder. Det anser Konkurrenskommissionen, en oberoende expertgrupp vid Den Nya Välfärden, som …

Konsultavtalet med kommunchefen olagligt

Kommunchefen i Boden är inhyrd från ett privat konsultbolag. Avtalet, inklusive avtalsförlängning uppgår till drygt tre och en halv miljon kronor. Konkurrenskommissionen en oberoende expertgrupp vid Den Nya Välfärden hävdar …

Kommunens sopavtal ett riktigt sopavtal

Rättvik Teknik AB är ett kommunalt bolag som har tecknat ett uppdragsavtal med Dala Vatten och Avlopp AB (DVVAB) som innebär att DVVAB skall omhänderta hushållsavfall åt Rättvik Teknik AB. …

Stockholms stad riskerar miljonskadestånd

Stockholms stad har upphandlat renhållningstjänster för drygt 120 miljoner kronor på ett sätt som strider mot lagen om offentlig upphandling. Det hävdar Konkurrenskommissionen, en oberoende expertgrupp vid Den Nya Välfärden. …

Stockholms landsting konkurrerar med privata aktörer

Stockholms   läns landsting har ingått avtal om att sälja konsultläkartjänster till   landstinget i Västernorrland till ett värde av tre miljoner kronor. Avtalet   innebär att läkartjänsterna skall utföras …

Helsingborg stad driver olaglig entreprenad

Helsingborgs stad ska genom avtal utföra fastighetstjänster till Höganäs kommun till ett värde av drygt två miljoner kronor. Avtalet löper mellan 2007 till och med 2010 med möjlighet till förlängning. …

Landstinget Västernorrland har tecknat olagligt konsultavtal

Landstinget   Västernorrland har genom otillåtna direktupphandlingar ingått avtal om att   köpa konsultläkartjänster från Beroendecentrum Stockholm, en förvaltning inom   Stockholms läns landsting. Avtalet löper på ett år med …