Olaglig gatubelysning

Trollhättans stad har brutit mot lagen om offentlig upphandling när det gäller upphandlingen av underhåll och drift av kommunens gatubelysning. Det konstaterar Konkurrenskommissionen, en oberoende expertgrupp vid Den Nya Välfärden i en utredning. Avtalet gäller under fyra år och är värt drygt 10 miljoner kronor

– Kommunens tidsfrist för anbudsgivningen strider mot gällande bestämmelser och upphandlingen har inte förannonserats i enlighet med rådande EG-direktiv på området, hävdar expertgruppen.

– Kommunen har i yttrande till Konkurrenskommissionen angivit att vissa av de aktuella tjänsterna har köpts genom så kallad direktupphandling samt att man avser att tillämpa detta system även i fortsättningen. Direktupphandling på grund av lågt värde kan inte komma ifråga i det här aktuella fallet. Det är därför särskilt anmärkningsvärt att kommunen tänker fortsätta upphandla tjänster i direktupphandling trots att det är ett lagbrott, säger NN, ledamot i Konkurrenskommissionen.

 

Läs utredningen här: PM 2 KKO 07-038 Trollhättan