Helsingborg stad driver olaglig entreprenad

Helsingborgs stad ska genom avtal utföra fastighetstjänster till Höganäs kommun till ett värde av drygt två miljoner kronor. Avtalet löper mellan 2007 till och med 2010 med möjlighet till förlängning. Nu riktar Konkurrenskommissionen, en oberoende expertgrupp vid tankesmedjan Den Nya Välfärden kritik mot avtalet. Enligt kommunallagen får kommunen engagera sig enbart i verksamheter inom kommunens geografiska område eller i verksamhet riktad till de egna kommunmedlemmarna.

– Genom sitt agerande tränger Helsingborgs stad ut privata aktörer från marknaden och snedvrider konkurrensen. Avtalet är därför diskriminerande mot andra utförare, säger expertgruppen i sin utredning.

– Huvudregeln enligt kommunallagen är att en kommun inte får verka utanför den egna kommunen eller tillgodose annat än de egna kommuninvånarnas behov. Det kan därför inte anses ligga inom ramarna för Helsingborgs stad att utföra fastighetstjänster i Höganäs, säger G Rune Berggren, ordförande i Konkurrenskommissionen

 

Läs utredningen här: PM 2 KKO 07-024 Entek