Tag Arkiv: KKO 2007

Ragunda kommun kringgår lagen

Ragunda kommun har tecknat avtal om att hyra ut den kommunala konferensanläggningen Älggårdsberget AB till ett privat företag för 50 000 kr per år. Enligt samma avtal skall kommunen hyra …

Rosenbad-upphandling bryter mot lagen

Statens   Fastighetsverk bröt mot lagen om offentlig upphandling vid upphandling av   fastighetsservice för bl.a. Regerings­kan­sliets byggnader i kvarteret   Rosenbad. Trots att verket inte hade angivit några kriterier …

Statens Fastighetsverk förlorade i Kammarrätten

Statens   Fastighetsverk har brutit mot lagen om offentlig upphandling vid upphandling   av fastighetsservice för regeringskansliets byggnader i kvarteret Rosenbad.   Konkurrenskommissionen, en oberoende expertgrupp vid Den Nya Välfärden, …

Leksand Vatten bryter mot reglerna för offentlig upphandling

Leksand Vatten AB är ett kommunalt bolag som har tecknat ett uppdragsavtal med Dala Vatten och Avlopp AB (DVVAB) som innebär att DVVAB skall omhänderta hushållsavfall åt Leksand Vatten AB. …

Länsarbetsnämnden i Stockholm bryter mot lagen

Länsarbetsnämnden   i Stockholms län får kritik av Konkurrenskommissionen, en oberoende   expertgrupp vid tankesmedjan Den Nya Välfärden, för en upphandling av   arbetsmarknadsutbildning. I anbudsunderlaget fanns så kallade skall-krav …

Olagligt sopavtal värt minst 20 miljoner

Nu riktar Konkurrenskommissionen, en oberoende expertgrupp vid tankesmedjan Den Nya Välfärden, kritik mot ett så kallat samarbetsavtal mellan de kommunalägda bolagen SYSAV och MERAB. Avtalet som tecknades 2003 förlängs automatiskt vart tredje år. …

Kommunalt avtal värt 20 miljoner olagligt

De kommunala renhållningsbolagen MERAB och SYSAV kritiseras för   att ha ingått ett så kallat samarbetsavtal av Konkurrenskommissionen, en   oberoende expertgrupp vid  tankesmedjan   Den Nya Välfärden. Enligt avtalet …

Brandkårens upphandling av klippverktyg olaglig

Konkurrenskommissionen, en oberoende expertgrupp sammankallad av   Stiftelsen Den Nya Välfärden, riktar kritik mot en upphandling av   klippverktyg som brandförsvaret i Falkenberg genomfört. I anbudsunderlaget   fanns så kallade …

Olaglig fjärrvärme för 31 miljoner

Sedan 2006 levererar Uddevalla Energi AB fjärrvärme åt Munkbo. Nu får fastighetsbolaget kritik från Konkurrenskommissionen, en oberoende expertgrupp sammankallad av Den Nya Välfärden. Expertgruppen riktar kritik mot att fastighetsbolaget har …

Olaglig fjärrvärme för 31 miljoner

Sedan 2006 levererar Uddevalla Energi AB fjärrvärme åt Munkedals kommun. Konkurrenskommissionen, en oberoende expertgrupp vid Den Nya Välfärden, riktar nu  kritik mot att kommunen har tecknat avtal direkt med Uddevalla …