Olaglig upphandling av Uddevallas gatubelysning

Uddevalla kommun tecknade avtal om underhåll av kommunens gatubelysning i strid mot lagen om offentlig upphandling. Efter kritik från Konkurrenskommissionen, en oberoende expertgrupp vid Den Nya Välfärden, medger kommunen att upphandlingen inte gått rätt till. Avtalet gäller under fyra år och är värt drygt fem miljoner kronor.

– Kommunens tidsfrist för anbudsgivningen strider mot gällande bestämmelser och upphandlingen har inte förannonserats i enlighet med rådande EG-direktiv på området, påpekar expertgruppen i sin kritiska rapport.

– Förfarandet strider mot gällande EG-rätt. Att kommunen visserligen säger sig vilja göra om upphandlingen är naturligtvis tillfredställande. Den omständigheten att en ny upphandling kommer att genomföras först sedan det gamla kontraktet gått ut botar inte felaktigheterna. Ytterst riskerar Sverige att fällas för kontraktsbrott i EG-domstolen, säger NN ledamot av Konkurrenskommissionen 

 

Läs utredningen här: PM 2 KKO 07-037 Uddevalla