Olaglig sopförbränning

Härjedalens kommun köper sopförbränning av Bollnäs Energi AB. Nu får kommunen kritik från Konkurrenskommissionen, en oberoende expertgrupp sammankallad av Den Nya Välfärden. Expertgruppen kritiserar kommunen för att ha tecknat avtal direkt med Bollnäs Energi AB utan att göra en offentlig upphandling där även andra företag kunnat konkurrera. Kommunen försvarar direktupphandlingen med att det inte finns någon fungerande marknad. Expertgruppen konstaterar att upphandling ändå måste genomföras och att en marknad skulle uppstå om fler kommuner valde att följa lag. Genom sitt agerande har kommunen snedvridit konkurrensen.

– Kommuner ska följa lag. I lagen finns det i normalfallet inget utrymme för att, som Härjedalen gjort, teckna miljonkontrakt utan offentlig upphandling, framhåller expertgruppen i sin granskning.

– Kommunens agerande strider både mot upphandlingslagen och med de bakomliggande EG-direktiven. Kommunen har snedvridit konkurrensen på sopmarknaden genom att andra företag än Bollnäs Energi inte fick vara med och konkurrera om avtalet, säger G Rune Berggren, ordförande i Konkurrenskommissionen.

 

Läs utredningen här: PM 2 KKO 07-006 Härjedalen