Konsultavtalet med kommunchefen olagligt

Kommunchefen i Boden är inhyrd från ett privat konsultbolag. Avtalet, inklusive avtalsförlängning uppgår till drygt tre och en halv miljon kronor. Konkurrenskommissionen en oberoende expertgrupp vid Den Nya Välfärden hävdar att chefsavtalet strider mot reglerna för lagen om offentlig upphandling. 

– Avtalet har direktupphandlats vilket inte är tillåtet i det här fallet. Förutsättningarna för att tillämpa förhandlad upphandling utan föregående annonsering är inte uppfyllda. Dessutom kom anbudet från konsultföretaget in för sent och skulle därför ha förkastats, säger expertgruppen.

– Det är märkligt att Bodens kommun väljer att anlita en konsult som kommunchef då en sådan konstruktion i praktiken inte ger något juridiskt mandat att besluta för kommunens räkning.  Kommuninvånarnas pengar slösas bort på en konsult som inte lagligen kan utföra en kommunchefs åligganden, säger Lennart Palm, ledamot av Konkurrenskommissionen.

 

Läs utredningen här: PM 2 KKO 07-026 Boden