Stockholms stad riskerar miljonskadestånd

Stockholms stad har upphandlat renhållningstjänster för drygt 120 miljoner kronor på ett sätt som strider mot lagen om offentlig upphandling. Det hävdar Konkurrenskommissionen, en oberoende expertgrupp vid Den Nya Välfärden. Konkurrenskommissionens utredning visar att Stockholms stad valde att tilldela det aktuella kontraktet till en anbudsgivare som inte uppfyllde upphandlingens skall-krav. 

– Genom stadens agerande har man brutit mot kraven på affärsmässighet och likabehandling enligt lagen om offentlig upphandling. Dessutom strider avtalet mot de bakomliggande EG-direktiven och snedvrider konkurrensen på området, hävdar den oberoende expertgruppen.

– Staden riskerar även att få betala ett betydande skadestånd till den anbudsgivare som förfördelats då man valt att inte tilldela anbuden på ett korrekt sätt, säger Inger Ridderstrand Linderoth, ledamot av Konkurrenskommissionen.

 

Läs utredningen här:  PM 2 KKO 07-025 Sthlm VasaR