Landstinget Västernorrland har tecknat olagligt konsultavtal

Landstinget   Västernorrland har genom otillåtna direktupphandlingar ingått avtal om att   köpa konsultläkartjänster från Beroendecentrum Stockholm, en förvaltning inom   Stockholms läns landsting. Avtalet löper på ett år med möjlighet till   förlängning och är värt drygt tre miljoner kronor. Konkurrenskommissionen, en   oberoende expertgrupp vid tankesmedjan Den Nya Välfärden kritiserar avtalet   eftersom någon annonserad upphandling inte skett.  Istället tecknades avtalet direkt mellan de   båda landstingen.
 

– Avtalet strider mot gällande bestämmelser om offentlig upphandling. Dessutom   snedvrider det konkurrensen på marknaden för den här typen av tjänster, påpekar expertgruppen Konkurrenskommissionen.

– Vår utredningen visar att inga av de i lagen upptagna undantagen från kraven på upphandling i konkurrens styr avtalet, säger Inger Ridderstrand Linderoth, ledamot i Konkurrenskommissionen.

 

Läs utredningen här: PM 2 KKO 07-015 VäNorrl