Askersund riskerar skadestånd

Askersunds kommun riskerar att få betala skadestånd efter att ha uteslutit en leverantör från en upphandling på felaktiga grunder. Det anser Konkurrenskommissionen, en oberoende expertgrupp vid Den Nya Välfärden, som granskat en upphandling av slamtransporter kommunen genomfört. I underlaget till upphandlingen står det att anbudet ska vara undertecknat av behörig firmatecknare. Företagets firmatecknare har undertecknat kommunens obligatoriska blankett (som ingår i anbudshandlingarna), men inte de övriga handlingarna. På grund av detta avvisade kommunen anbudet. Enligt utredningen är kommunens förfarande oriktigt och kommunen kan tvingas att betala skadestånd till den förfördelade leverantören.

– Askersunds kommuns agerande strider mot upphandlingslagens krav på affärsmässighet och objektivitet och kommunen har genom sitt agerande snedvridit konkurrensen, framhåller expertgruppen i sin granskning.

– Det är inte rimligt av kommunen att avvisa ett anbud för att det innehåller en och inte två namnteckningar. Påståendet att anbudet inte är lagligen bindande för anbudsgivaren är felaktigt. Det företag som lämnat det avvisade anbudet skulle vid en eventuell tvist knappast kunna frånsvära sig ansvaret för bindande anbud. Därför har det heller inte varit möjligt för kommunen att på angivna skäl avvisa anbudet. Askersunds kommun kan nu riskera att få betala skadestånd, säger Pär Cronhult, chefsjurist och föredragande i Konkurrenskommissionen.

 

Läs utredningen här: PM 2 KKO 07-004 Askersund