Den Nya Välfärdens tidning

I år firar vi 35 år som tankesmedja och företagarorganisation. Dessutom firar vi att reduktionsplikten sänks nästa år, vilket är en stor seger för vårt påverkansarbete och uppropet Företagarkravet.

I årets tidning kan du bland annat läsa:
Intervju med Den Nya Välfärdens grundare Patrik Engellau.
– Politikerna vill bara att problemen ska försvinna av sig själva. De har mindre kompetens och förmåga att lösa problemen än vad man tror, för de har verkligen ingen aning om vad de ska göra.

Klimatpolitiken måste överges.
Sverige subventionerar andra länders elpriser, vilket i slutändan betalas av företagen. Dessutom skapar klimatpolitiken en elbrist som driver upp kostnaderna för små företag i syfte att gynna några få storbolag. Denna förmögenhetsöverföring måste upphöra.

Invandring och brottslighet ligger i EU:s händer.
Regeringen har lovat ett ”paradigmskifte” på migrationsområdet, men EU-medlemskapet och internationella konventioner gör att politikerna kommer tvingas välja mellan Sverige och Bryssel.

Upphandlingslagarna – ett skydd mot korruption.
Varje år upphandlar myndigheter för cirka 900 miljarder kronor. Det finns en risk att maffior infiltrerar myndigheterna och sätter konkurrensen ur spel. Upphandlingslagarna är ett sätt att stoppa och försvåra korruptionen redan vid källan.

Kolumnister:
 Susanna Popova, Malcom Kyeyune, Maria Rankka, Lorentz Lyttkens, Birgitta Sparf och Jan-Olof Sandgren.

Dessutom:
Konkurrenskommissionens granskningar av myndigheters lagöverträdelser och en intervju med Företagarombudsmannen.

Du kan läsa tidningen här.