Den Nya Välfärdens opinionsundersökningar

I samband med att vi utvecklar förslag till ny politik för Sverige låter vi ibland göra opinionsundersökningar för att få reda på vad svenska folket tycker om vårt synsätt och våra förslag. Stödet är överväldigande.
Här redovisar vi resultatet från ett antal undersökningar som vi låtit Demoskop, Temo och andra opinionsundersökare genomföra.

Företagarklimatet

Näringsministern har sagt att Sverige ska ha ett företagarklimat i världsklass. Hur långt har vi kvar? Verkar politiken ens åt rätt håll? Den Nya Välfärden utvärderar det svenska företagarklimatet genom opinionsundersökningar en gång i halvåret.

Företagarklimat 2015-10 svenska folket

Företagarklimat 2015-10 Företagare

Företagarklimat 2015-03 svenska folket

Företagarklimat 2015-03 Företagare

Företagarklimat 2014-11 svenska folket

Företagarklimat 2014-11 företagare

Företagarklimat 2014-03 svenska folket

Företagarklimat 2014-03 företagare

Företagarklimat 2013-08 svenska folket

Företagarklimat 2013-08 företagare

Företagarklimat 2013-03 svenska folket

Företagarklimat 2013-03 företagare

Företagarklimat 2012-08 företagare

Företagarklimat 2012-08 svenska folket

Företagarklimat 2012-03 företagare

Företagarklimat 2012-03 svenska folket

Företagarklimat 2011-09 företagare

Företagarklimat 2011-09 svenska folket

Företagarklimat 2011-03 företagare

Företagarklimat 2011-03 svenska folket

Företagarklimat 2010-08 företagare

Företagarklimat 2010-08 svenska folket

Företagarklimat 2010-03 företagare

Företagarklimat 2010-03 svenska folket

Företagarklimat 2009-08 svenska folket

Företagarklimat 2009-06, företagare om skattemyndigheten

Företagarklimat 2009-06, företagare om arbetsgivaravgifterna

Företagarklimat 2009-05 svenska folket

Företagarklimat 2009-02 företagare

Företagarklimat 2008-09 svenska folket

Företagarklimat 2008-03 svenska folket

Företagarklimat 2009-02 — 2009-03 svenska folket

Företagarklimat 2008-03 företagare

Företagarklimat 2007-09 företagare

Företagarklimat 2007-09 svenska folket

Företagarklimat 2007-03 företagare

Företagarklimat 2006-09 svenska folket

Företagarklimat 2006-08 svenska folket

Företagarklimat 2006-02 svenska folket

Företagarklimat 2006-02 företagare

Företagarklimat 2005-08 svenska folket

Företagarklimat 2005-08 företagare

Företagarklimat 2005-01 svenska folket

Företagarklimat 2005-01 företagare

Företagarklimat 2004-08

Företagarklimat 2004-03

Företagarklimat 2003-08

Företagarklimat 2003-01 text

Företagarklimat 2003-01 tabeller

Företagarklimat 2002-03 text

Företagarklimat 2002-03 tabeller

Företagarklimat 2001-08

Företagarklimat 2001-02

Företagarklimat 2000-09

Företagarklimat 2000-02

Företagarklimat 1999-09

 

Övriga opinionsundersökningar

2017-11 Svenska folket om bostadsförsörjning till nyanlända
En del kommuner ger migranter företräde i bostadskön eller köper bostäder åt dem. Den politiken har lågt stöd hos svenska folket.

2014-06 Hur många skulle företagarna anställa vid en halvering av arbetsgivaravgifterna?
Cirka 60 procent av företagarna skulle anställa fler om arbetsgivarna halverades. Det visar en undersökning genomförd av SKOP på uppdrag av Den Nya Välfärden.

2012-08 Hur företagare ser på sjuklöneansvaret
Två av fem företagare uppger att de skulle anställa fler om de slapp betala någon sjuklön. Det visar en opinionsundersökning genomförd av SKOP på uppdrag av Den Nya Välfärden.

2009-11 Hur svenskarna ser på försvaret.
57 procent av svenskarna anser inte att Sverige har det försvar som behövs för att skydda landet. Det visar en opinionsundersökning genomförd av SKOP på uppdrag av Den Nya Välfärden.

2007-04 Svenska folket om regeringen och företagarklimatet.
40 procent av Svenska folket anser att alliansregeringen har förbättrat företagarklimatet. Det visar en opinionsundersökning genomförd av SKOP på uppdrag av Den Nya Välfärden.

2007-03 Swedish entrepreneurs assess the business climate.
Swedish entrepreneurs give their views on taxes, business regulations, quality of the workforce, the government and the business climate in general.

2007-02 Svenskarna säger nej till mer övervakning.
Svenska folket säger nej till mer digital övervakning. Det visar en opinionsundersökning genomförd av SKOP på uppdrag av Den Nya Välfärden.

2006-05 Arbetslöshet är ungdomarnas största problem.
Svenska ungdomar tror att uppluckrad arbetsrätt och halverad arbetsgivaravgift skulle vara en hjälp på vägen till fler jobb. Se även: Bilaga med tabeller.

2006-02 Halverad arbetsgivaravgift ger 324 000 nya jobb.
Om arbetsgivaravgifterna halverades skulle svenska företag vilja anställa mer än 320 000 människor.

2005-08 Halverad arbetsgivaravgift ger 195 000 nya jobb.
Om arbetsgivaravgifterna halverades skulle svenska företag vilja anställa nästan 200 000 människor.

2005-01 Nya sjukregler försämrar företagarklimatet.
83 procent av svenska företagare anser att företagarklimatet försämras av reglerna om medfinansiering, det vill säga att arbetsgivaren ska betala 15 procent av sjukpenningen om en anställd blir sjukskriven.

2004-03 Halverad arbetsgivaravgift ger 250 000 nya jobb.
Om arbetsgivaravgifterna halverades skulle svenska företag vilja anställa nästan en kvarts miljon människor.

2002-06 Väljarna vill ha bättre företagarklimat.
Två personer med helt olika uppfattningar framför sina synpunkter på politiken. Se vilka uppfattningar som medborgarna stödjer.

1999-11 Hur förklarar man invandrarfientligheten?
Tvärtemot vad många tror finns inte mycket invandrarfientlighet i Sverige. (Läs ”Läs Sveriges två gränser!”) Men det finns en del. Vad beror den på? Se vad svenska folket menar.

1999-05 Politik är viktigt, men partierna brister.
Politik är viktigt tycker 85 procent. Men bara 30 procent anser att det finns något parti som har bra recept för framtiden.

1998-03 Medborgarna vill ha förnyelse och företagsamhet.
Två personer med helt olika uppfattningar framför sina synpunkter på politiken. Se vilka uppfattningar som medborgarna stödjer.

1997-05 Den Nya Välfärdens reformprogram.
Medborgarna gillar idéerna. 72 procent anser att det blir fler jobb om företagarna får bättre villkor.

1996 Allmänheten om den nya arbetsrätten.
Trodde du att 83 procent av medborgarna helt eller delvis instämmer i att det numera finns ”större jämlikhet” mellan arbetsgivare och anställda? Eller att 77 procent tycker att den som är bäst på jobbet, inte den som jobbat längst, bör få vara kvar vid nedskärningar?

____________________________________________________________________