Tag Arkiv: Tjänstekoncession

Region Västernorrland ingår koncessionsavtal i strid mot lagen.

I en utredning av den oberoende expertgruppen Konkurrenskommissionen, en del av Den Nya Välfärden, kritiseras Region Västernorrland för att förlänga ett koncessionsavtal i strid mot upphandlingsbestämmelserna.

Konkurrenskommissionen: Falu kommun bröt medvetet mot upphandlingsbestämmelserna

I en utredning av den oberoende expertgruppen Konkurrens­kommissionen, en del av Den Nya Välfärden, kritiseras Falu kommun för att ha godkänt ett avtal trots att en utredning visat att det stred mot upphandlingslagen.

Konkurrenskommissionen: Region Uppsalas lagöverträdelse blir dyr för personal och sjukhusbesökare

I en utredning av den oberoende expertgruppen Konkurrens­kommissionen, en del av Den Nya Välfärden, kritiseras landstinget Region Uppsala för att ha tillåtit en höjning av upphandlade lunchpriser i en sjukhusrestaurang.

Malung-Sälens kommun i olaglig hotellaffär

Malung-Sälens kommun har tidigare kritiserats för att genom sitt helägda bolag Malungshem ha gett miljonbelopp i hyressubventioner till Västerdala Turism AB, som drivit Sankt Olof Hotell. Tankesmedjan Den Nya Välfärden kritiserar nu Malungshem för att dessutom ha brutit mot EU-regler. Uppdraget att driva hotellet är enligt EU-rätten en så kallad tjänstekoncession, och borde därför ha föregåtts av ett offentligt anbudsförfarande.

Konkurrenskommissionen anmäler Västerås till EU-kommissionen

Konkurrenskommissionen har anmält Västerås kommun till EU-kommissionen för att köpa avfallstjänster utan ett formellt upphandlingsförfarande. I anmälan konstaterar Konkurrenskommissionen att kommunen direkttilldelat uppdraget att hantera avfall till Vafab Miljö AB i strid med upphandlingslagen och det EU-rättsliga direktivet.

Konkurrenskommissionen anmäler Helsingborg och Ängelholm till EU-kommissionen

Konkurrenskommissionen har anmält bl.a. Helsingborgs och Ängelholms kommun till EU-kommissionen, för att de utan upphandling fortsätter att köpa avfallstjänster direkt från sitt delägda bolag Nordvästra Skånes Renhållnings AB (NSR). Detta strider enligt vad EU-kommissionen tidigare konstaterat mot det unionsrättsliga upphandlings¬direktivet. Någon rättelse har emellertid inte skett.

Konkurrenskommissionen anmäler Uddevalla till EU-kommissionen

Konkurrenskommissionen har anmält Uddevalla kommun till EU-kommissionen för att köpa avfallstjänster utan ett öppet anbudsförfarande. I anmälan konstaterar Konkurrenskommissionen att kommunen direkttilldelat uppdraget att hantera avfall till Uddevalla Energi AB i strid med unionsrätten.

Koncessioner ska i princip kunna förvaltningsprövas

Enligt två nyligen meddelade avgöranden från Högsta förvaltningsdomstolen, som ska läsas mot varandra, kan myndigheternas tilldelning av koncessioner i princip prövas enligt förvaltningslagen, och därigenom bli föremål för beslut om …