Konkurrenskommissionen anmäler Västerås till EU-kommissionen

Konkurrenskommissionen har anmält Västerås kommun till EU-kommissionen för att köpa avfallstjänster utan ett formellt upphandlingsförfarande. I anmälan konstaterar Konkurrenskommissionen att kommunen direkttilldelat uppdraget att hantera avfall till Vafab Miljö AB i strid med upphandlingslagen och det EU-rättsliga direktivet.

Konkurrensverket kritiserade redan 2008 Västerås kommun för att köpa avfallshanteringstjänster från sitt delägda renhållnings­företag Vafab Miljö AB utan att följa upphandlingslagens krav på annonserat upphandlingsförfarande. Ett avtal mellan kommunen och bolaget som gällde 2012 års avfallshantering har tidigare ogiltigförklarats av förvaltningsrätten, och rätten har nyligen kommit fram till att kommunen även 2013 brutit mot upphandlings­bestämmelserna. Detta verkar dock inte hindra Västerås kommun från att fortsätta att tilldela Vafab Miljö AB löpande uppdrag på cirka 70 miljoner kronor varje år. Pär Cronhult vid den privata expertgruppen Konkurrenskommissionen är mycket kritisk:

– Det finns inga godtagbara ursäkter för kommunens olagliga avtal med Vafab Miljö AB. Upphandlingsbestämmelserna tillåter enbart myndigheters direkta köp av tjänster från s.k. in-house-företag, som inte bedriver annat än marginell verksamhet gentemot andra än sina ägare. Men Vafab Miljö AB uppfyller inte detta krav, eftersom de även säljer tjänster till andra än sina ägarkommuner, säger Pär Cronhult.

Redan efter det att EU år 2006 kritiserat bruket av direkttilldelade kontrakt lovade regeringen att kommunerna skulle följa reglerna för upphandling. Men Konkurrenskommissionen menar att dessa löften inte infriats:

– Eftersom regeringen inte har hållit sina löften och sett till att Västerås följer upphandlingslagen och EU-direktiven har vi blivit tvungna att nu lämna in en anmälan till EU-kommissionen. Västerås kommuns direkttilldelning av avfallskontrakt till Vafab Miljö AB utan öppen anbudsinfordran i konkurrens med andra företag riskerar medföra att hushållen i Västerås får betala onödigt höga priser för avfallshanteringen. Vafab Miljö AB ges därmed också betydande fördelar på avfallsmarknaden, framför sina privata konkurrenter, framhåller Pär Cronhult.

Om EU-kommissionen nu skulle finna att Västerås kommun har brutit mot unionsrätten genom att köpa renhållningstjänster direkt från Vafab Miljö AB riskerar Sverige att dras inför EU-domstolen, och kan få betala dryga böter. EU-domstolen har tidigare kallat en sådan otillåten direktupphandling ”en av de mest allvarliga överträdelserna mot gemenskapsrätten på området offentlig upphandling”.

…………………………………………………………………………………………

För mer information:

Pär Cronhult
Chefjurist vid tankesmedjan Den Nya Välfärden – Konkurrenskommissionen
Tfn: 08-54503815, 0733-26 44 00
pc@dnv.se
Anmälan till EU-kommissionen och mer information finns på vår hemsida: www.dnv.se/kom2