Malung-Sälens kommun i olaglig hotellaffär

Malung-Sälens kommun har tidigare kritiserats för att genom sitt helägda bolag Malungshem ha gett miljonbelopp i hyressubventioner till Västerdala Turism AB, som drivit Sankt Olof Hotell. Tankesmedjan Den Nya Välfärden kritiserar nu Malungshem för att dessutom ha brutit mot EU-regler. Uppdraget att driva hotellet är enligt EU-rätten en så kallad tjänstekoncession, och borde därför ha föregåtts av ett offentligt anbudsförfarande. 

Viktor Robertson är jurist vid tankesmedjan Den Nya Välfärden. Han säger att kommunen brutit mot EU-rättens krav på ett offentligt anbudsförfarande när man tilldelade driftskontraktet till Västerdala Turism.

– EU-rätten är tydlig på denna punkt. Eftersom Västerdala förutsattes ta en ekonomisk risk med hotelldriften så anses detta utgöra en tjänstekoncession. EU-rätten slår fast att tjänstekoncessioner måste föregås av ett öppet och transparent anbudsförfarande. Men eftersom Malungshem inte följt reglerna är det inte säkert att kommunen fick det bästa anbudet eftersom Västerdala var det enda bolaget som lämnade anbud på kontraktet.

Malungshem efterskänkte även 2008 års hyra av hotellet. Enligt kontraktet skulle hyresgästen betala 1,7 miljoner kronor, men Malungshem krävde bara 50 000 kronor i hyra för det året.

– Enligt kommunallagen får varken kommuner eller deras bolag ge riktade stöd till enskilda näringsidkare annat än om det finns synnerliga skäl för det. Eftersom det redan fanns andra hotell på orten vid tidpunkten för stödet så hade Malungshen ingen laglig rätt att efterskänka hyran det året.

Malungshem byggde hotellet för 41 miljoner kronor och tecknade sedan ett femårigt uthyrningskontrakt till Västerdala Turism år 2008. Enligt kommunens kalkyler skulle Malungshem behöva få in 22,5 miljoner kronor i hyresintäkter för att hotellbygget skulle gå runt ekonomiskt. Men eftersom hyreskontraktet baserades på omsättning hamnade intäkterna på blygsamma 3,4 miljoner.

– Hotellaffären har inneburit ett oerhört slöseri med skattepengar. Stödet har tyvärr också kommit att snedvrida konkurrensen i kommunen, påpekar Viktor Robertson.

Läs utredningen FO 2013-15 här.